ลงทะเบียนเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการข้อมูลบริการสาธารณสุขด้วยโปรแกรม iReport
และการใช้งานโปรแกรม JHCIS


สถิติการลงทะเบียน
รายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
รุ่น ระหว่างวันที่ สถานที่จัดงาน
รุ่นที่ 1 12 - 14 มิถุนายน 2562 ห้องฝึกอบรม KERNEL ชั้น 1 อาคาร Data center สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
รุ่นที่ 2 3-5 กรกฎาคม 2562 ห้องฝึกอบรม KERNEL ชั้น 1 อาคาร Data center สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
รุ่นที่ 3 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 ห้องฝึกอบรม KERNEL ชั้น 1 อาคาร Data center สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
รุ่นที่ 4 5 -7 สิงหาคม 2562 ห้องฝึกอบรม KERNEL ชั้น 1 อาคาร Data center สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข