ทีมงาน JHCIS มีปัญหาติดต่อผู้รับผิดชอบได้ตามงานดังนี้ ...


สัมฤทธิ์  สุขทวี (ฤทธิ์)
sumrit.hshf@gmail.com
โทรศัพท์ : 081-801-7543


ธีปกรณ์ รักษาประเสริฐกุล (สกั๊ด)
teepakorn_r@hotmail.com
โทรศัพท์ : 098-584-4006


ศิริพร เภรีฤกษ์ (ฝน)
fon_lookball@hotmail.com
โทรศัพท์ : 087-071-2746


เรวดี ศากยวงค์ (ผึ้ง)
beesakayawong@hotmail.com
โทรศัพท์ : 086-059-5019


เจษฎา สุทธนู (เจษ)
jetsada.su53@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-590-2180 ต่อ 316eak.moph@moph.go.th
โทรศัพท์ :0000000000


ลีนาวัตร พาพะหม
leenawat.pa@gmail.com
โทรศัพท์ :088-341-4351 ทีมทดสอบ JHCIS จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านลาด จ.เพชรบุรี


คุณสุรีย์ แสนหมื่น


คุณแสงเพ็ญ  ทังเฮียง


คุณสรัญญา   มหาทำนุโชค


คุณทองเปลว  จันทร์เพ็ชร์ 


คุณธนิส  มหาบุญปีติ


คุณธวัชชัย  เดชเพชร


คุณรพีพร ฤาเดช